**30-tals husarkitektur: En resa tillbaka i tiden**

18 september 2023
Jon Larsson

*En grundlig översikt av 30-talets husarkitektur*

30-tals husarkitektur – En resa tillbaka i tiden

architecture

Introduktion:

Under 1930-talet genomgick husarkitekturen en rad förändringar och utvecklades till att bli något helt nytt. Med en mix av modernism, art deco och funktionalism formades ett unikt uttryck som än idag präglar våra städer. I denna artikel ska vi ge en översikt över 30-talets husarkitektur, förklara vad det innebär och på vilka sätt olika typer av hus skiljer sig från varandra.

Presentation av 30-tals husarkitektur

30-tals husarkitektur:

30-tals husarkitektur är en stil som kännetecknas av sin strama och rena design. Funktion och praktikalitet var i fokus, vilket resulterade i enkelhet och elegans. Ett av de mest kända exemplen på denna arkitekturstil är Villa Skeppet, ritad av Gunnar Asplund. Husen från denna tid bygger på geometriska former och linjer, med stora fönsterpartier och platta tak. Materialvalen var ofta tegel, betong och trä.

Typer av 30-tals hus:

Det finns olika typer av 30-tals hus som var populära under denna tid. En av de mest framstående typerna är funkishusen som kännetecknas av en minimalistisk och rationell design. Villa Vonkanske är ett exempel på ett funkishus som än idag fascinerar med sin unika utformning. Andra typer av 30-tals hus inkluderar nyklassicism, som återskapade traditionella stilar i en modern tappning, och funktionalism, som betonade praktiska lösningar för vardagen.

Kvantitativa mätningar om 30-tals husarkitektur

Antalet 30-tals hus:

Det är svårt att exakt mäta antalet 30-tals hus idag, men enligt statistik från fastighetsregistret har det uppskattats att det finns cirka 10 000 bevarade 30-talshus i Sverige. De flesta av dessa hus finns i storstäderna, men det finns även förekomst i mindre orter runtom i landet.

Byggnadsstorlek och planlösning:

Typiskt för 30-talets hus var att de var relativt små till ytan jämfört med dagens standard. De hade ofta enkla och kompakta planlösningar, med fokus på att utnyttja ytan på bästa sätt. Det var vanligt med öppna sällskapsytor och få, men rymliga sovrum.

Energiförbrukning:

På grund av de tekniska möjligheter som fanns på 30-talet var energiförbrukningen i dessa hus relativt hög jämfört med dagens standard. Isoleringstekniken var inte lika avancerad och det fanns oftast inte möjlighet till centralvärme. Många hus hade istället kakelugnar eller vedspisar för uppvärmning.

Olikheter mellan olika typer av 30-tals hus

Arkitektoniska skillnader:

Det finns tydliga arkitektoniska skillnader mellan olika typer av 30-tals hus. Funkishusen präglas av sina strama linjer och platta tak medan nyklassicistiska hus har mer dekorativa detaljer och takfall. Ytbehandlingar kan variera från putsade fasader till tegelfasader beroende på stil och arkitektens intentioner.

Inredningsstilar:

Med olika typer av 30-tals hus följer även olika inredningsstilar. Funkishusen hade ofta minimalistiska och moderna inredningar med rena linjer och ljusa färger. Nyklassicistiska hus präglades av en mer traditionell och tidstypisk inredning med mörkare träslag och mönstrade tapeter.

Historisk genomgång av fördelar och nackdelar

Fördelar med 30-tals hus:

30-talets husarkitektur erbjuder flera fördelar. Den strama designen och de rationella planlösningarna ger en effektiv användning av ytan. Stilen ger även en estetisk tillfredsställelse med sin enkelhet och elegance. Många 30-tals hus har även bevarats i gott skick och är eftertraktade på bostadsmarknaden.

Nackdelar med 30-tals hus:

En av de utmaningar som kommer med 30-tals hus är den höga energiförbrukningen på grund av bristande isolering och äldre uppvärmningssystem. Renoveringar kan vara kostsamma och kräva mycket arbete för att modernisera husets energieffektivitet. Vissa ändringar inomhus kan också vara begränsade på grund av arkitekturen.Avslutning:

Att utforska 30-talets husarkitektur är som att återvända till en tid då funktionalitet och enkelhet var ledord i designen. Dessa hus bär på en historisk betydelse och representerar ett unikt kapitel i arkitekturens historia. Oavsett om man är intresserad av att bo i eller bara beundra denna stil, så är 30-tals husarkitekturen något som inte bör förbises.

FAQ

Hur många bevarade 30-talshus finns det idag i Sverige?

Det uppskattas finnas cirka 10 000 bevarade 30-talshus i Sverige enligt statistik från fastighetsregistret.

Vad är fördelarna och nackdelarna med att bo i ett 30-tals hus idag?

Fördelarna med att bo i ett 30-tals hus inkluderar en effektiv planlösning, estetisk tillfredsställelse och hög efterfrågan på bostadsmarknaden. Nackdelarna kan vara den höga energiförbrukningen och kostnader för renoveringar för att modernisera husets energieffektivitet.

Vilka typer av hus karaktäriserar 30-tals husarkitekturen?

30-tals husarkitekturen omfattar olika typer av hus, inklusive funkishus, nyklassicistiska hus och funktionalistiska hus.

Fler nyheter